CANLI YAYIN

2019 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 1
TOPLANTI : 1
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 10 Nisan 2019

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince ilk 2 yıl için 1. ve 2. Meclis Başkan Vekilliği ile en az iki asil Katip Üye ve iki yedek Katip Üye seçiminin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Encümen Üyeliğine 3 (üç ) üyenin, 1 (bir) yıllığına seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının kurulması ve Komisyonların kaç üyeden oluşacağının belirlenmesi ve 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunun  32. madde gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca Huzur Hakkı ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediyemiz Birimlerinin 2018 yılı faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin Denetim Komisyonu Bilgilendirme Raporu.
 7. Belediyemiz 2018 yılı İdare Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Kutludüğün Mahallesi 260 İmar Adasının Batısındaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. 2018 yılı içerisinde belediyemizce yapılan çalışmalarda ne kadar istinat duvarı yapıldığına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 10. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili kurumumuzca ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin AR-GE ile İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 11. Kusunlar deresinden gelip Yeşilbayır’dan Hatip Çayına akan derenin, özellikle kış mevsiminin yağışsız geçmesinden de kaynaklı, dere içerisine atılmış ve sağlık açısından tehlike arz eden birçok çöp birikintisi oluştuğuna ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 12. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası ile ilgili belediyemizce Çanakkale’ye düzenlenen programlara ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 13. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “ Esnaf Buluşmaları ” toplantılarında bölgemiz esnaflarından gelen ve belediyemiz yetkisinde olan ağırlıklı taleplere ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 14. Belediyemizce hayata geçirilen Aile Merkezlerinin içerisinde Aile Mekezlerinin spor bölümünden yararlanan kaç vatandaşımız olduğuna ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 15. Belediyemizce hayata geçirilen projelerin bölge halkımıza yerinde tanıtılması ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 16. Belediyemizin 2018 yılına  ait vergi mükellef sayısının kaç adet olduğu ve aynı yıllara ait vergi tahsilat miktarlarının ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 17. Belediyemizce 2018 yılı içerisinde ne kadar cezalı yapı ruhsatı verdiğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 18. 2018 yılında şu ana kadar yapılıp hizmete girmiş olan park, vb. tesislere hangi isimler verildiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 19. Belediyemiz 2018 yılı için yatırım projelerine ayrılan bütçeden son 6 aylık dilimde kaç TL ödenek kullanıldığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 20. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Mart ayına denk gelen Dünya Kadınlar Günü ile ilgili planlanan etkinliklere ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 21. Belediyemizce, Kutludüğün Mahallesine yapılması planlanan Gençlik Merkezi projesinin ne aşamada olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 22. Nüfusu gittikçe büyüyen ilçemizde belediyemizce yapılması düşünülen yeni yüzme havuzu projelerine ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 23. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konut yapımına devam edildiği bilinmektedir. Söz konusu proje çerçevesinde yeni yapılması planlanan konutların başlama sürecine ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.