CANLI YAYIN

2019 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 14
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 11:00
TARİHİ : 01 Şubat 2019

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Kıbrıs Mahallesi 39283 Adanın Batısındaki Düzenleme Yapılmamış Olan Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 3. Üreğil Mahallesi Kd. 270 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 4. 2019 yılında Belediyemiz sınırlarında bulunan imarsız alanların imara açılması ile ilgili ne gibi planlama çalışmaları yapıldığına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 5. Bölgemizde gerek Müteahhit kanalıyla gerekse Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde 2018 yılı içerisinde toplamda kaç adet gecekondu yıkıldığına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 6. İlçemizde 2018 yılı içerisinde sportif faaliyetlerde hangi dalda başarı göstermiş derecelere girmiş sporcularımıza ne gibi ödüllendirme yapıldığına ilişkin Gençlik Spor Komisyon Raporu.
 7. Belediyemiz tarafından kurulan parkların 2018 yılı içerisinde kaç adetine şehit ve gazilerimizin isimleri verildiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 8. Yurt dışı Kardeş Belediyelerimize 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 9. 2018 yılı içerisinde imar müdürlüğümüzce kaç adet binaya iskan verilmiştir. Verilen iskan ve oturma ruhsatlarının ne kadarı normal ruhsat sürelerinde tamamlanıp iskana bağlandığına ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 10. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Kasım ve Aralık aylarında yapılan kültürel çalışmalara ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 11. Belediyemiz 2016 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranının ne olduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 12. Belediyemizce engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç durumlarına göre normal ve akülü olmak üzere engelli aracı verildiği bilinmektedir. 2018 yılı içerisinde bu tür ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kaç adet normal ve akülü araç verildiğine ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 13. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı Kış Çalışma Programının neler olduğu ve çevre temizliğinin daha üst seviyelere taşınması açısından uygulanması düşünülen yeni çalışmalar olup-olmadığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 14. Belediyemizce bölgemizde bulunan şehit, gazi ve yetim çocuklarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 15. Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzce Kurumumuzun performans ve faaliyet programına esas olarak 2018 yılı için planlanan Müdürlük hedefleri ve gerçekleşme oranlarına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 16. 2019 Yılı yatırım çalışmalarımız içerisinde yapımına başlanılması planlanan çalışmalara ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 17. Belediyemiz 2018 yılı için hedeflenen vergi gelirlerimiz ne kadardır, bu tutarın ne kadarı tahsil edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 18. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce, bölgemizdeki hangi esnaf kollarına yılsonu denetimi gerçekleştirildiği, bu denetimler sonucunda ne tür işlemler yapıldığına ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 19. 2018 yılı içerisinde belediyemizce yapılan çalışmalarda ne kadar istinat duvarı yapıldığı ve parasal değerinin ne olduğuna ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 20. Belediyemiz ile Kamu Kurumları arasında hukuksal konularda devam eden davalara ilişkin Hukuk Tarifeler Komisyon Raporu.