CANLI YAYIN

İHALE - Şahapgürler Mahallesi 35883 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan yapı

İhale Tarihi : 26 Şubat 2019
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonu
  • Belediyemiz sınırları içerisinde Şahapgürler Mahallesi 35883 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan yapının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ hurda karşılığı yıktırılması işi 26.02.2019 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilecektir.
  • Hurda Karşılığı yıkım işine ait;  konumu, tahmin edilen bedeli , Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  • Söz konusu ihaleye 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO: MAHALLE ADA – PARSEL İŞİN NİTELİĞİ GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Şahapgürler 35883 ada 2 parsel Hurda Karşılığı yıkım işi. 3.087,00-TL 102.868,08-TL 26.02.2019 10:00

 

  • İhaleye çıkarılan 35883 ada 2 nolu parsel üzerindeki yapının yıkımına ilişkin ihale Şartname ve ekleri 100,00-TL (yüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
  • Söz konusu yıkım ihalesine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
  • İhaleye katılacak olanlar yıkım ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 26.02.2019 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
  • Belediyemiz Encümeni 35883 ada 2 nolu parsel üzerindeki yapının yıkıma ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR