CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

İşletme Müdürlüğü

Cafer Dertli
Cafer Dertli
İşletme Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Yeşilbayır Mah. Sağduyu Cad. 1791. Sokak no:33 Mamak/ ANKARA
Telefon  :  0(312) 550 71 80 - 84
Faks  :  0(312) 373 27 48
Organizasyon Şeması
Görevleri

1. Belediyeye ait tüm araç gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım, onarım, boya ve kaporta işlerini yaparak sevkini sağlamak, bu amaçla ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etmek/edilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulan madde ve malzemeleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden talep etmek.

2. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ ve antifriz ihtiyacını karşılamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, ikmallerini yapmak, bunlarla ilgili giriş-çıkış kayıtlarını tutarak kartlara işlemek ve takibini yapmak.

3. Belediyeye alınacak araç, gereç , iş makinesi, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ve bu işi yapacak işçilerin taleplerini yapmak ve bunlarla ilgili teknik şartnameleri hazırlayarak ilgili mercilere göndermek, sonuçlandırmak.

4. Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin hasar-arıza tespitlerini yaparak sonuçlandırmak.

5. Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlayarak, ilgili yerlere sunmak.

6. Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.

Faaliyetleri

1- Belediyemiz hizmetlerinde çalışan ile 181 adet araç ve 49 adet iş makinasının bakım, onarım ve yakıt ikmalini yapmak.

2- Ekonomij ömrünü tamamlamış araçla ve iş makinaların yasal mevzuat gereği hurda ve satış işlemlerini yapmak.

3- Belediyemiz hizmetinde kullanılacak araç ve iş makinalarının teminini yapmak.

4- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinalarının Zorunlu Trafik Sigortalarını ve takibini yapmak.

5- Belediyemiz izmetlerinde ariyet sözleşöeli araçların yıllık vergilerini yatırmak ve takibini yapmak.

6- Araçların Taşıt ve Eksoz Muayenelerini yaptırma ve takini yapmak.

Donanım ve Personel Durumu
     
İnsan Kaynakları
Memur  :  10
İşçi  :  40
Diğer  :  14
Toplam  :  64
     
Malzeme - Araç
Bilgisayar  :  17
Yazıcı  :  10
Araba  :  3
Sallama Kepçe  :  2
Komyonet  :  5
Mazot Tankeri  :  1
Mobil Kaynak Jenaratörü  :  1