CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

Özel Kalem Müdürlüğü


Mehmet DURAN
Özel Kalem Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü
Telefon  :  0(312) 550 73 73
Faks  :  0(312) 550 71 66
Yetki ,Görev ve Sorumluluklar

a- Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmektir.
b- Belediye Başkanının emirlerini ilgili yerlere iletmek ve sonuçları izlemek.
c- Belediye Başkanının Ağırlama, Kutlama, Tören, Haberleşme, Temsil, Yurtiçi Seyahat giderlerinin gerekli yazışma ve tahakkuk işlemlerini yürütmek
d- Belediye Başkanının tüm telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek
e- Belediye Başkanının tüm protokolle ve vatandaşlarla olan görüşmelerini sağlamak.
f-Belediye Başkanının emirleri doğrultusunda birimlerin çalışmalarının izlenmesi ve takibini yapmak.
g- Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
h- Belediye Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerine ödenen ödenekle ile ilgili evrakları tanzim ederek, ödenmesi için Mali Hizmetler Birimine göndermek.
i- Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Müdürlerin Yurt içi ve Yurt dışı seyahatlerini takip etmek, işlemlerini tamamlamak, yolluk ve avansların kapanmasını sağlamak.
j- Belediye Başkanının vereceği tüm görevleri Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda yürütmek.

Organizasyon Şeması
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgisayar Sayısı
9
Dış hatta açık telefon sayısı
20
İnternet Bağlantısı
9
Faks Sayısı
1
Tarayıcı Sayısı
1
Yazıcı
4
İnsan Kaynakları
1 Müdür
1 Müdür Yardımcısı
1 Memur
3 İç Denetçi
11 İşçi ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Sunulan Hizmetler
2009 YILI FAALİYETLERİMİZ
Gelen Evrak Sayısı
787
Giden Evrak Sayısı
457
Genel Toplam
1244

 

MÜRACAT EDEN VATANDAŞ SAYISI
1- e-mail yoluyla
1807
2- Telefon İle Görüşme talebi
19080
3- telefon ile bilgi
21352
5- Şahsen Müracaat Eden Vatandaş Sayısı(Halk günü)
16173
Genel Toplam
58412

 

YAPILAN YARDIMLAR
 
 
1-      Ayni Yardım (cenaze aracı)
817
2-      Eğitim Yardımı(Okulların açılışında)
2000
3-      Gıda Yardımı(Esnaflarla birlikte)
4000
   Genel Toplam
6817

 

PROĞRAMLAR
 
 
1- Verilen Randevu Sayısı
849
2- Katılınan programlar
359
3- Program ve Organizasyon Sayısı
396
4- Açılışlar ve Törenler
280
5- Gönderilen telgraf sayısı
290
6- Toplantı
198
7- Ziyaret
157
Genel Toplam
2529
 • 450 vatandaşımızın istek sorun ve önerilerinin dinlndiği ev ziyaretleri yapılmıştır.
 • Bölgemizdeki 600 esnafın sorun ve taleplerinin alınması için yerinde ziyaret düzenlenmiştir.
 • Bölgemizde başarılı sporculara ödüller verildi.
 • Kamu ve tüzel kişilere bölgeye yatırım konusunda anlaşmalar ve açılışlar yapılmıştır(10 adet).
 • Bölge sorunlaru ile alakalı 25 adet toplantı düzenlenmiştir.
 • 21 hemşeri dernek ve federasyonları ile birlikte faaliyetlerde bulunuldu.
 • 25 bölge esnafının işyeri açılışlarına katılım sağlandı.
 • Bölgemizde hizmet veren muhtarlara bilgisayar dağıtımı organize edilmiştir.
 • Bölgemizde ilk defa geniş katılımlı ramazan etkinlikleri ve iftar organizasyonu düzenlendi.
 • Bölgeizde ihtiyaç sahibi olan 20 vatandaşımıza tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır.
 • 75 adet kamu kurum ve kuruluşlarına protokol ziyareti gerçekleştirildi.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte 2 ortak etkinlik düzenlenmiştir.
 • 5 yabancı ülke konukları misafir edilmiştir.
 • Avrupa birliği fonları ile ilgili 2 adet sertifika töreni programı yapıldı.
 • Bölgemizde sünnet şöleni organize edilmiştir.
 • Bölge okullarından 450 öğrencinin başkanımızı ziyaretleri kabul edildi.
 • Bölgemizde bulunan 45 okulda ziyaretler gerçekleştirildi.
 • Resmi törenlere katılım organizasyonları düzenlendi.
 • Bölge halkımıla bayramlaşma organizasyonu düzenlendi.
 • Belediye personeli futbol turnuvası organizastonu yapıldı.
 • Bölgedeki 280 vatandaşımızın nisan düğün törenlerine katılım sağlandı.
 • Halk günleri ve mahalle ziyaretleri yapıldı.
 • Bölge vatandaşımıza cenaze hizmetleri verilerek taziye ziyaretlerinde bulunuldu.
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
 
Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak denetimler, ISO Standartları çerçevesinde yapılan iç tetkiklerdir.
AMAÇ VE HEDEFLER
Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI HEDEF VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
 
HEDEF
 
GERÇEKLEŞME ORANI
 
GEREKÇE
1-Özellikle çalışma performansına uyum sağlayabilmeyi artırıp gelişmeye yönelik sürekli eğitimde ve yapılan işlerde beceri ve yeteneklerin kazanmada kalitenin yükseltilmesi ve bunlara erişim iyileştirmesi için ISO 9001 ve .toplam Kalite çerçecesinde müdürlük içerisinde 5 saat eğitim verilmesi.
 
 
%100
2-Mürüelük çalışanlarının (her personele 5 saat) güzel konuşma, beden dili, fonetik kursu almalarını sağlamak.
 
 
%0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim programında bulunduğundan personele eğitim almaları sağlanamamıştır.
3- Personelin motivasyonunu sağlamak için ayda bir kez toplantılı çalışma sistemini kullanarak istek ve önerilerin alınarak değerlendirme toplantısı yapılması
 
%100
4- Müdürlüğümüze yapılan başvuruları 15 gün içerisinde sonlandırmak
 
%100
5- Müşteri Yönetim Sistemi çerçevesinde kurulan 444 149 numaralı telefon ile gelen istek öneri ve şikayetlerin %100 oranında cevaplandırılması ve kayıt altına alınması.  

%100

444 149 numaralı telefon ile gelen istek öneri ve şikayetler BİM tarafından alınmaktadır. İstek Takip Sistemi üzerinden gelen istek öneri ve şiksyetler değerlendirilerek kayıt altına alınmaktadır.
6- Müdürlüğümüze başvuran müşteri kayıtlarının %100 oranında kayıt altına alınmasını sağlamak
%100
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
Çevre ve topluma olan sorumluluğun bilincinde müşterilerimizin her türlü bilgiye , hizmete kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlamak .Tüm çabamız dünyaya merhaba diyen bebekten, en yaşlı insanımıza kadar herkese hiçbir ayrım gözetmeden hak ettiği hizmeti olduğu anda verebilmek ve çalışmalarımızı büyük bir şevk ve heyecanla devam ettirmektir.