CANLI YAYIN

Sivil Savunma Uzmanlığı

Mustafa Orhan
Mustafa Orhan
Sivil Savunma Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Bşk. Kat 6
Müdür Telefon  :  0(312) 550 76 22
Şef Telefon  :  0(312) 550 76 21
Servis Telefon  :  0(312) 550 76 20
Organizasyon Şeması
Görevleri

1. Sivil Savunma düşman taarruzlarına tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybını asgari hadde indirilmesi hayati ehemmiyete haiz her türlü resmi ve özel tesis ve teşekkülleri korunması ve faaliyetlerini idamesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerini sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerini ihtiva eder. 7126 sayılı Sivil Savunma yasasının verdiği yetki görev ve sorumluluk içerisinde çalışmalarını sürdürür. Müdürlüğümüz yeni çıkan 5393 Sayılı Belediye kanununun 53.maddesi (acil durum planlaması) gereğince gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

2. Başkanlık makamı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve yaptırır

3. Sivil Savunma ekiplerini teşkil ettirilerek eğitimlerini yaptırmak

4. Sivil Savunma hizmetleri, korunma hizmetleri, kurtarma hizmetleri ile takip ve harcamalarını ödeneklerin bütçeye konulmasını, konuların sarf yerlerini teklif, tespit, takip ve harcamalarını yapmak

5. Belediye personelinden deprem , su baskınları, yangın vb. gibi olaylarda müdahale amacıyla acil yardım ve kurtarma ekipleri oluşturmak, oluşturulan personelin eğitimlerini öğretmen ve yardımcı personel aracılığıyla yaptırmak görev alan personellere eğitim ücretinin ödenebilmesi için gerekli ödeneklerin bütçeye konulmasını sağlamak ve harcamasını yapmak.

6. Acil yardım ve kurtarma ekibinde görev verilen personel için özel şahsi teçhizatları ile ekip malzemelerini temin etmek, görevli personellerin eğitimlerini almasını sağlamak.

7. Olağanüstü ve savaş hallerinde uygulanmak üzere 24saat çalışma planı hazırlamak ( 3 vardiya) ve hazırlanan listeleri güncel halde bulundurmak.

8. Bakanlar kurulunca 12/08/2002 tarihinde kabul edilen ve resmi gazete ile yayınlanan BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMENLİK hükümleri çerçevesinde belediye ve bağlı birimlerde gerekli yangın önleyici tedbirleri almak, aldırtmak, malzemelerini temin etmek, yangına ilk müdahale için kat görevlileri tespit ve teşkil etmek, görev verilen personelin eğitimlerini yaptırmak

9. Olağan üstü hal ve sefer halinde işlerin aksatılmayarak görevlerin yürütülebilmesi için sefer görevi verilmemesi gereken personelin erteleme istemlerini yapmak.

Faaliyetleri

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereği ;

1 – Sivil Savunma Planını hazırlamak.

2 – Başkanlık ve bağlı müdürlükler ile koordineli olarak planlanan işlerin uygulanmasını takip ve yürütülmesini sağlamak.

3 – Gerekli Sivil Savunma tesis malzeme ve tesisatının tedarik ve teminini sağlamak.

4 – Sivil Savunma Planı dahilinde ekipler oluşturmak ve görevli personellere eğitimlerini yaptırmak.

5 – Belediyemize bağlı birimlerde yangın önleyici tedbirleri almak, malzemelerini temin etmek, yangına ilk müdahalede bulunulması amacı ile bina katlarında personel görevlendirmek ve eğitimlerini yaptırmak.

6 – Belediyemiz birimlerinde çalışan personellere 2767 sayılı ilkyardım yönetmeliği gereği,eğitim verilmesi ve takibini yaptırmak.

7 -Bölgemizde bulunan okullarda Sivil Savunma,deprem, yangın ve ilkyardım konusunda teori ve pratik olarak eğitim vermek,

8-Belediyemiz birimlerinde kullanılan Yangın Söndürme Cihazlarının dolum ve bakımlarını yaptırmak.

Donanım ve Personel Durumu
     
İnsan Kaynakları
Memur  :  5
     
Malzeme - Araç
Bilgisayar  :  3
Yazıcı  :  1