CANLI YAYIN

Fen İşleri Müdürlüğü

1- GAYRİMENKULLERDEN ALINAN KATILIM PAYLARININ GEREKÇESİ NEDİR?
 
Belediyelerin 5393 Sayılı kanunla kendilerine yüklenen asli görevlerinin uygulamaları sonucunda
( yol, kaldırım, asfalt vs. ) ortaya çıkan harcamaların, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu uyarınca harcamaların bir kısmının belli bir oranda, o hizmetten faydalanan vatandaşlardan tahsil edilmesidir.
2- KATILIM PAYLARI NASIL HESAPLANIR?
 
Belediyenin görev ve yetki sınırları içerisinde bulunan herhangi bir sokakta yapılan hizmet ikmal edildikten sonra, o sokakta yapılan toplam harcama miktarı, Fen işleri Müdürlüğü tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu sokakta bulunan ve o hizmetten faydalanan meskenler tespit edilir. Bu meskenlerin beyan değerleri çıkarılır. Toplam yapılan harcanmaların, sokakta bulunan meskenlerin asgari beyan değerinin % 2 sini geçmeyecek şekilde tahakkuku yapılır, tahsilâtlar da bu hesaplama sonucunda Mali Hizmet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Sokakta yapılan harcama miktarı ne kadar fazla da olsa, kişinin beyan değerinin, kanun gereği % 2 sinden fazla olamaz. Şayet sokakta yapılan harcamalar, yapılan hesaplama sonucu beyan değerinin % 2 sinden daha aşağı ise, bulunan miktar ödenir. Azami ödeme miktarına yükseltilmez.
3- KATILIM PAYLARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?
 
Şayet sokak stabilize kaplama ise, yeni açılmış veya asfalt kaplama yapılmamışsa, (sokakta daha önce yapılan asfaltın eski olması veya yama yapılması durumları hariç) dilekçe yazılarak, Fen İşleri Müdürlüğü’nün teknik elemanlarca yerinde yapmış olduğu inceleme sonucuna göre, ya yapılan tahakkuk kaldırılır veya ilgili şahsa ödemenin yapılması gerektiği ve itirazın yerinde olmadığı bildirilir.
 
4- KATILIM PAYLARI ARSALARDAN DA TAHSİL EDİLİR Mİ?
 
Katılım payları sadece mesken ve işyerlerinden alınmakta olup, boş arsalardan alınmamaktadır.
5- BELEDİYENİZCE YAPTIRILMAKTA OLAN YAPIM İŞLERİ İLE İHALELERİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
 
Belediyemizce yaptırılacak, kat karşılıkları, iş merkezi, kaldırım, sanat yapısı, asfalt kaplama, merdiven, istinat duvarı vs. yapım işleri ile ilgili yapılacak ihaleleri kurumumuzun internet sayfasından (www.mamak.bel.tr) , e-belediye menüsünün, ihaleler alt menüsüne tıklamak suretiyle öğrenebilirsiniz. Ayrıca 0312 550 74 10 ve 0312 550 74 67 no’ lu telefonu arayarak da  gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.
6- KAÇAK İNŞAAT VE GECEKONDULARI NEREYE İHBAR EDEBİLİRİZ?
 
Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerine şahsen başvuruda bulunacağınız gibi, yazılı dilekçeyle veya 444 0 149 nolu Çağrı Merkezi’ni arayarak da ihbarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca Beyaz Masa modülünü kullanarak elektronik ortamda da ihbarda bulunabilirsiniz.
7- YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ, KULLANILMAYAN, BOŞ OLARAK BULUNAN GECEKONDULARIN YIKIMI KONUSUNDA NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
 
Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü- Sosyal Konutlar Şube Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü- Çevre Koruma Birimi’ne şahsen başvuruda bulunacağınız gibi, yazılı dilekçeyle veya 444 0 149 nolu Çağrı Merkezi’ni arayarak da talebinizi iletebilir, ayrıca Beyaz Masa modülünü kullanarak elektronik ortamda da başvuruda bulunabilirsiniz.
8- İSTİNAT, MERDİVEN, KALDIRIM, PARK VE DİĞER YAPIM İŞLERİ BELEDİYENİZ EKİPLERİ TARAFINDAN MI YOKSA YÜKLENİCİLER TARAFINDAN MI YAPILMAKTADIR?
 
Küçük tamirat ve tadilatlar hariç, belediyemiz hizmetleri yüklenici firmalar tarafından, İhale yöntemiyle,  keşif ve kontrollük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.
9-BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLERDE KULLANILAN MALZEMELER NERELERDEN TEMİN EDİLMEKTEDİR?
 
İhale yöntemiyle, istekliler arasından en uygun teklifi verenden, daha önceden hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak temin edilmektedir.
10-BÜYÜK İŞ MERKEZİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ, SANAT MERKEZİ GİBİ PROJELERİN YAPIMI NASIL UYGULANMAKTADIR?
Belediyemizden herhangi mali harcama yapılmaksızın, inşaatın yapılacağı arsa kuruma ait olduğundan, yüklenici firmaların teklifleri değerlendirilerek, arsa payı üzerinden anlaşma yapılmakta ve kat karşılığı olarak verilmektedir.
11- BÖLGEDE YAPILAN ASFALT KAPLAMA VE YAMA ÇALIŞMALARI BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MI YOKSA TAŞERON FİRMALAR TARAFINDAN MI YAPILMAKTADIR?
Asfalt kaplama ve yama çalışmalarında, belediyemizin asfalt şantiyesi bulunmadığından malzeme özel firmalardan temin edilir. Asfalt serimi ve yaması ise Belediyemize ait makine ve ekipmanlarla kendi ekiplerimiz tarafından yapılır.
12- ASFALT SERİMİ TALEPLERİMİ NEREYE VE NASIL İLETEBİLİRİM?
 
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak  veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz. Talebiniz yerinde incelendikten sonra, uygun görülmesi durumunda yıllık çalışma programına alınarak, program doğrultusunda asfalt kaplama çalışması yapılacaktır.
13- ASFALT YAMA TALEPLERİMİ NEREYE VE NASIL İLETEBİLİRİM?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz. Talebiniz yerinde incelendikten sonra, uygun görülmesi durumunda yıllık çalışma programına alınarak, program doğrultusunda asfalt yama çalışması yapılacaktır.
 
14- ELEKTRİK DİREKLERİ VE AYDINLATMA KONUSUNDA BELEDİYENİZİN YETKİSİ VAR MIDIR?
 
Elektrik şebeke çalışması, aydınlatma faaliyetleri konusunda belediyemizin her hangi bir sorumluluk, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu konuda görev TEDAŞ, TEAŞ, BEDAŞ gibi kurumlara aittir.
15- KANAL VE SU ŞEBEKESİ KONUSUNDA BELEDİYENİZİN GÖREV VE SORUMLULUĞU VAR MIDIR?
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanunu gereği,  bu konudaki görev ve sorumluluk, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlerine aittir.
16- BÖLGEDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ, VATANDAŞ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ İMALAT HATALARINI NEREYE BİLDİREBİLİRİZ?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.
 
17- EVİMİN BİR KISMI KAMULAŞTIRILDI VE YOLA GİTTİ. YOL AÇILDIKTAN SONRA EVİM ASKIDA KALDI. MERDİVEN YAPTIRMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?
Durumunuzu bildirir dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurunuz. Talep yerinde teknik elemanlarca incelendikten sonra, duruma göre demir merdiven ya da beton merdiven yapılacaktır.
18- MAHALLEMİZDE BETON MERDİVENİMİZİN BASAMAKLARI AŞINMADAN DOLAYI BOZULDU VE MERDİVEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ. BU KONUDA NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.
19- SOKAĞIMIZ GECEKONDU BÖLGESİNDE, ………ADRESTE BULUNMAKTADIR. ARAZİ YAPISINDAN DOLAYI YOLUN TRAFİK YÖNÜNDEN KULLANIMI ZOR OLDUĞUNDAN İSTİNAT DUVARI YAPILMASI GEREKİYOR. BU KONUDA NASIL TALEP YAPABİLİRİM?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz. Talebiniz yerinde incelendikten sonra, uygun görülmesi durumunda yıllık çalışma programına alınmak suretiyle yapılması sağlanacaktır.
20- İMAR DURUMUNA GÖRE YOLUMUZUN AÇILMASI GEREKMEKTEDİR. TALEBİMİZİ NASIL VE NE ŞEKİLDE YAPABİLİRİZ?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.
Talebiniz yerinde incelendikten sonra, (kamulaştırılması sağlanmak suretiyle) uygun görülmesi durumunda yıllık çalışma programına alınır ve yolun açılması sağlanır.
21-SOKAĞIMIZDA KALDIRIM BULUNMAMAKTADIR. BU KONUDAKİ TALEBİMİ NEREYE VE NASIL YAPMAM GEREKİR?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.
Talebiniz yerinde incelendikten sonra, uygun görülmesi durumunda yıllık çalışma programına alınarak, program doğrultusunda kaldırım yapılması   sağlanacaktır.
22- MAHALLEMİZDE- BÖLGEMİZDE HALI SAHA, VOLEYBOL , FUTBOL SAHASI VEYA SPOR KOMPLEKSİ BULUNMAMAKTADIR. BU KONUDAKİ TALEBİMİ NASIL İLETEBİLİRİM?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.
Talebiniz yerinde incelendikten sonra, Belediyemizin stratejik planları doğrultusunda, bölgede imar planına göre ayrılmış, spor alanları varsa, veya geçici de olsa uygun alanlar bulunması durumunda   yıllık çalışma programına alınarak, program doğrultusunda gereği yapılacaktır.
23- MAHALLEMİZDE-BÖLGEMİZDE YEŞİL ALAN , PARK VE AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR BULUNMAMAKTADIR. BU KONUDAKİ TALEBİMİ NASIL İLETEBİLİRİM?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.
Talebiniz yerinde incelendikten sonra, Belediyemizin stratejik planları doğrultusunda, bölgede imar planına göre ayrılmış, yeşil alan, park ve ağaçlandırılacak alanlar varsa, yıllık çalışma programına alınarak, program doğrultusunda gereği yapılacaktır.
24- BÖLGEMİZDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK, TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE GEREKLİ İŞ MERKEZİ VE TİCARET MERKEZİ BULUNMAMAKTADIR. BU KONUDAKİ TALEBİMİ NASIL İLETEBİLİRİM?
Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden Beyaz Masa Modülünü kullanarak veya e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.
Talebiniz yerinde incelendikten sonra, Belediyemizin stratejik planları doğrultusunda, imar planına göre ayrılmış, uygun alanlar varsa, yıllık çalışma programına alınarak, program doğrultusunda gereği yapılacaktır.