CANLI YAYIN

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1-    YENİ ALINAN BİR GAYRİMENKUL NASIL BEYAN EDİLİR?
 
Yeni alınan bir gayrimenkulün beyan edilmesi için şu aşamaların yapılması gerekir:
      Alınan gayrimenkulün tapu fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile alındığı yıl içerisinde Müdürlüğümüzün Vergi Salonuna gelinir.
      Tahakkuk personeline ilgili belgeler verilerek beyan edilir.
2-    SATIŞ İÇİN NE GİBİ İŞLEMLER YAPILIR?
 
      Satılacak olan gayrimenkule ait tüm vergi v.s borçları ödenerek en son emlak vergisi değerini gösteren beyan sureti onaylanıp Tapu Sicil Müdürlüğüne götürülür.
      Satış işlemi olduktan sonra Müdürlüğümüze gelinerek  Satış Dilekçesi veya satın alan kişinin tapu fotokopisi verilerek satılan gayrimenkul ile ilgili beyan kapatılır.
 
3- SİCİL NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
 
      Belediyemize gelmesine gerek kalmadan 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezimiz aranarak kişinin adı-soyadı ve baba adına göre  kayıtları incelenir. Emlak kaydı varsa sicil numarası söylenir.
 
4- BELEDİYENİZİN POSTA ÇEK NUMARASI NEDİR?
 
      Emlak ve Çevre Temizlik vergilerini posta yolu ile yatırmak için kurumumuzun Posta Çek Numarası olan 210374 nolu hesabına; sicil numarası, adı ve soyadı, yatırılacak olan verginin adı, miktarı ve yılı yazılarak vergi miktarı postanelerden yatırılabilir.
5-RAYİÇ BEDEL VE ARSA BİRİM DEĞERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
      444 0 149 numaralı Çağrı Merkezimizin aranması durumunda ada ve parselden veya ad ve soyada göre emlak beyanlarından bakılarak bulunduğu mahalle-cadde ve sokak bilgilerine göre o yılki rayiç bedel ve arsa birim değeri söylenilir.
6- EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BORCUNUN NE KADAR OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?
      Mükellefin 444 0 149 numaralı Çağrı Merkezimizin araması durumunda vergi sicil numarasından bakılarak veya ad ve soyada göre sicil numarası tespit edilir ve  vergi borcunun ne kadar olduğu söylenilir.
 
7-EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?
 
 Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik Vergileri,  2 eşit iki taksit halinde ödenir. 1. taksitinin ödeme süresi, 01 Ocak – 31 Mayıs tarihleri arasındadır. 2. taksitinin ödeme süresi ise
1 Kasım’da başlayıp, 30 Kasım’da sona erer.
8- İLAN REKLÂM VERGİSİ NEDİR VE HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?
     
      İlan Reklâm Vergisine işyeri sahibi olan mükellefler kayıt olur. Büyük Şehir Belediye Kanununa göre cadde ve bulvarlarda İlan Reklâm Vergisi kayıt ve ödemeleri Büyükşehir Belediyesine, sokaklardaki tabelaların İlan Reklâm Vergileri ise ilçe belediyelerine kayıt ve ödeme yapılır. İlan Reklâm Vergileri 2 taksit halinde Nisan ve Ekim aylarında ödenir.
9- ENKAZ SATIŞI NASIL YAPILIR?
 
      Tapu tahsisli ve Maliye Hazinesi üzerindeki gecekonduların enkaz satışları için:
Noterden veya ilgili mahalle muhtarlığından alıcı ve satıcı arasında yapılan Enkaz Satış Sözleşmesi ile müdürlüğümüze gelinerek resmi enkaz satış senedi düzenlenerek Emlak İstimlâk Müdürlüğüne gönderilir.
Enkaz Satışı için istenilen belgeler:
—Satışı yapılacak yere ait varsa Tapu tahsis Belgesi yoksa Numarataj Belgesi,
—Muhtarlıklardan yapılan satışlar için alıcı ve satıcıya ait İmza sirküleri ve Enkaz Satış Senedi,
—Noterden yapılan satışlarda Enkaz Satış Sözleşmesi.(imza sirküleri gerekmemektedir)
10- ASKER MAAŞI ALABİLMEK İÇİN NELER GEREKMEKTEDİR?
      Asker olan kişiye ait; Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’dan alınan belgeler(ilgili genel müdürlüklerden), Muhtarlıktan alınan ikametgâh belgesi, Nüfus Müdürlüğünden, Nüfus kayıt örneği ve Askerlik Şubesinden alınan belge ile dağıtım yeri belli olduktan en geç 4 ay içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.