CANLI YAYIN

Zabıta Müdürlüğü

1-KOMŞUNUN KANALI AÇIĞA AKIYOR. TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN YAPTIRMIYOR.
 
İlgiliye gerekli uyarılar yapılarak kanal arızası gidermesi konusunda tebligat yapılarak süre verilir. Süre sonu olumsuzluğun giderilmesi halinde Zabıta Küşat ve Kabahatler Talimatnamesine göre Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilir.
2- ZAMANSIZ VE UYGUN OLMAYAN YERLERE ÇÖP ÇIKARTILMASI, GELİŞİGÜZEL ÇÖP ATILMASI VE ÇEVREYİ KİRLETME.
 
İlgililere zamansız çöp çıkartılmaması ve çevreyi kirletmemeleri konusunda gerekli uyarılar yapılır.
 
3- İNŞAATLARIN ETRAFINDA GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASI, ÇEVRE SAKİNLERİNİN RAHATSIZ EDİLMESİ, YOLA VE KALDIRIM ÜZERİME İNŞAAT MALZEMESİ BIRAKILMASI, SABAH ERKEN VEYA AKŞAM GEÇ SAATLERDE ÇALIŞMA YAPILMASI, İNŞAATA AİT HAFRİYATIN ÇEVRE BİNA VEYA İNŞAATLARIN ALANINA DÖKÜLMESİ,
 
Belirtilen inşaat Zabıta Karakolumuzca denetlenerek belirtilen olumsuzlukların giderilmesi sağlanır. Belirtilen olumsuzlukları gidermediği tespit edildiğinde Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilir.
4- İŞYERİ VE KONUTLARDA ÇEVRE SAKİNLERİNİ RAHATSIZ EDECEK ŞEKİLDE GÜRÜLTÜ YAPILMASI
 
İlgiliye Zabıta Karakolumuzca gürültü yapmaması ve çevre sakinlerini rahatsız etmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılır.
5- SEYYAR SATICILIK VE HURDACILIK YAPANLAR
 
Zabıta Karakolumuzca yapılan dentimde tespit edilen seyyar satıcı veya hurdacılar yasal işlemler uygulanarak faaliyetten men edilir.
 
6- BELİRTİLEN ADRESTE BULUNAN İŞYERİ RUHSATSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR.
 
Belirtilen işyeri Zabıta Karakolumuzca denetlenerek ruhsat olması konusunda yazılı tebligat yapılarak süre verilir. Süre sonu ruhsat almadığı tespit edildiğimesi halinde Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı Tanzim edilerek Belediyemiz Encümenine sevk edilir. Encümen Kararına istinaden Para Cezası ve Kapama kararı uygulanır.
 
7- KALDIRIM VE YOL ÜZERİNE MALZEME KOYARAK İŞGAL EDENLER,
 
İlgiliye Zabıta Karakolumuzca gerekli uyarılar yapılarak kaldırım ve yol üzerinde bulunan işgaliyeleri kaldırılır. İşgaliyesini kaldırmayanlar hakkında Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilir.
 
8- BİNALARIN ORTAK KULLANIM ALANINI İŞGAL EDENLER, BİNALARIN BALKON VE PENCERELERİNDEN HALI, KİLİM VS. ÇIRPMAK, SU DÖKMEK, ÇÖP ATMAK.
 
Bina sakinlerine ve yöneticilerine Zabıta Karakolumuzca gerekli uyarılar yapılarak işgalin kaldırılması sağlanır. İşgaliyesini kaldırmayanlar hakkında Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilir.
 
9-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

   ŞAHIS İÇİN İSTENEN BELGELER

1- İşyerinin metrekaresi- Eni boyu ölçülerek çarpılacak, depo dahil edilecektir.
2- Esnaf ve Sanatkarlar Derneği kaydı-Bağlı bulunduğu Oda kaydı veya ATO kaydı.
3- Vergi Levhasının fotokopisi
4- Kiracı ise Kira kontratı- Tapu fotokopisi Mal sahibi ise Tapu fotokopisi ve Emlak Beyanı fotokopisi.
5- İşyeri olarak Belediyemize ait Çevre Temizlik Vergisi- İlan Reklam kaydı
6- Adres Tespit yazısı.
7- Satış Elemanlığı Belgesi-Ustalık Belgesi.
8- İtfaiye raporu (150m2  ve üstü tüm işyerlerinden)- Yangın tüpü bulundurulacak.
9- Bağ-Kur, sigorta kartı veya emekli sicil kartının fotokopisi. (E-devletten temin edilebilir.)
10- Yapı kullanma izin Belgesi. (Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, imalathaneler, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğalgaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
11- 2 Adet fotoğraf (şahıs için)
12- Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgah İlmühaberi. (E-devletten temin edilebilir.)
    NOT:

1- Kahvehane ve İnternet Cafeler den Sağlık Raporu (Hastane veya poliklinik) alınacaktır.
2- Umuma açık İstirahat ve eğlence yerleri açılması durumunda işyeri olarak görünen yerlerden kat maliklerinin oy çokluğu, mesken ise kat maliklerinin tamamının onayının bulunması. Ayrıca Eğitim Kurumlarına 100 metre mesafede bulunması.
3- Su Satış yeri müracaatında İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma Ruhsatı-Bayilik Sözleşmesi-Analiz Raporu
4- Emlakçılardan Kurs Sertifikası- Oda kaydı
5- Halı sahalar için Yeterlilik Belgesi (Türkiye Futbol Federasyonundan)
6- Düğün Salonu müracaatında Mamak Belediyesi Çevre Temizlik Müd.Ç.K.Gürültü Ölçüm raporu..
7- Baharat Satış yeri müracaatında İl Sağlık Müdürlüğünden Baharatçılar için Droglara ait Satış İzin Belgesi
8- Kreş, Gündüz bakımevleri ve çocuk yuvaları müracaatında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Olur ve İzin Belgesi
9- Ustalık Belgesi ile çalışan işyerleri için USTALIK BELGESİ veya Noterden TAAHÜTNAME.
10- İşyerlerinin devir olması halinde devir eden ve devir alan şahıslardan dilekçe ve Eski Ruhsat aslı.
11- Umuma açık ve İstirahat işyerlerinin devir olması halinde Noterden Devir Senedi ve Eski Ruhsat aslı.
12- Umuma Açık ve İstirahat işyerleri açılmasında bilgi alınması gerekmektedir.
    ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN BELGELER

1- İşyerinin metrekaresi- Eni boyu ölçülerek çarpılacak, depo dahil edilecektir.
2- Ticaret sicil gazetesinin fotokopisi.
3- Ticaret Oda kaydı fotokopisi.
4- İmza Sirküsü.
5- Vergi Levhasının fotokopisi.
6- Kiracı ise Kira kontratı -Tapu fotokopisi, Mal sahibi ise Tapu ve Emlak Beyanı fotokopisi.
7- İşyeri olarak Belediyemize ait Çevre Temizlik Vergisi- İlan Reklam kaydı.
8- Adres Tespit yazısı.
9- İtfaiye Raporu (150m2 ve üstü tüm işyerlerinden)-Yangın tüpü bulundurulacak.
10- Yapı kullanma izin Belgesi. (Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, imalathaneler, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğalgaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
    NOT:

1- Kahvehane ve İnternet Cafe işyerlerinde Sağlık Raporu Şirket Müdürü veya Mesul Müdür adına (Hastane veya Poliklinikten) alınacak
2- Umuma açık İstirahat ve Eğlence yerleri açılması durumunda işyeri olarak görünen yerlerden kat Maliklerinin oy çokluğu, Mesken ise kat maliklerinin tamamının onayının bulunması. Ayrıca Eğitim Kurumlarına 100 metre mesafede bulunması.
3- Düğün Salonu işyerinden Mamak Belediyesi Çevre Temizlik Müd.Ç.K.Gürültü Ölçüm raporu.
4- Bayilik Sözleşmesi-Analiz Raporu (İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Verildikten Sonra Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışma Ruhsatı Alınacak)
5- Halı sahalar için Yeterlilik Belgesi (Türkiye Futbol Federasyonundan)
6- Baharat Satış yeri müracaatında İl Sağlık Müdürlüğünden Baharatçılara ait Droglara ait Satış İzin Belgesi
7- Kreş, Gündüz bakımevleri ve çocuk yuvaları müracaatında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Olur ve İzin Belgesi.
8- Ustalık Belgesi ile çalışan işyerleri için USTALIK BELGESİ veya Noterden TAAHÜTNAME.
9- İşyerlerinin devir olması halinde devir eden ve devir alan şahıslardan dilekçe ve Eski Ruhsat aslı.
10- Umuma açık ve İstirahat işyerlerinin devir olması halinde Noterden Devir Senedi ve Eski Ruhsat
11- Umuma Açık ve İstirahat yerleri açılmasında bilgi alınması gerekmektedir.
10-TAPUDA MESKEN GÖZÜKEN BÖLÜMLERDE İŞYERİ AÇILMASI İÇİN KAT MALİKLERİNDEN İZİN ALMAK GEREKMEKTEMİ?
 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alınmaktadır.
Ayrıca:

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile karar alınmaktadır.
11- DÜĞÜN SALONU İŞYERİ AÇILACAK OLAN YAPI İÇİN HERHANGİ BİR ŞART ARANMAKTA MI?
 
Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir.
12-UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE İŞYERLERİ İÇİN M2 ŞARTI BULUNMAKTA MI?
 
Kıraathane, İnternet Salonu, Playstation, vb. işyerleri açılabilmesi için 60 m2 ve üstü olması gerekmekte.
13-UMUMA AÇIK İŞYERLERİ İÇİN MESAFE ŞARTI VAR MI?
 
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta (kapıdan kapıya en az 100 metre) bulunmadır.
14-İTFAİYE RAPORU HANGİ İŞ YERLERİNDEN İSTENMEKTE?
 
Umuma açık işyerleri ile Gsm işyerlerinden itfaiye raporu istenmektedir.