CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Bilal Güzel
Bilal Güzel
Emlak ve İstimlak Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Başkanlığı Kat 2
Telefon  :  0(312) 550 72 08
Organizasyon Şeması
Görevleri

1. Müdürlüğümüz çalışmaları 5393, 3194, 3290, 3366, 2981, 775, 2886, 4650, 2942 Sayılı Yasalar ve Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine çerçevesinde yürütülmektedir.

2.  Islah ve İmar Planı çalışmalarının tamamlandığı alanların tespit ve ölçüm işlemleri , tespit ve ölçüm işlemleri tamamlanan gecekondu sahiplerine hak sahibi olmaları halinde ilgili yasalara göre tapuları verilmesi.

3. İmar Parselleri içerisinde Belediyemize ait olan hisselerin parsel hissedarlarına satış işlemlerin yapılması.

4. Mülkiyeti tamamen Belediyemize ait taşınmazların ise; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre ihale ile satış işlemleri yapılması, bazı arsaların da kat karşılığı olarak inşaata verilmesi.

5. İlçe sınırları içerisinde imar planına uygun olarak Fen İşleri Müdürlüğü ile yol, yeşil alan ve park çalışmaları, Pazar vb. diğer çalışmalar koordineli bir şekilde yapılması.

6. Belediyemiz sınırları içerisinde ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve halka hitap edebilecek, İlçe halkının kolayca alışveriş imkanı bulabileceği tesislerin kiralanma ve kira takip işlemleri yapılması.

Faaliyetleri

1. Islah ve İmar Planı çalışmalarının tamamlandığı alanların tespit ve ölçüm işlemleri , tespit ve ölçüm işlemleri tamamlanan gecekondu sahiplerine hak sahibi olmaları halinde ilgili yasalara göre tapuları verilmesi.

2. İmar Parselleri içerisinde Belediyemize ait olan hisselerin parsel hissedarlarına satış işlemlerin yapılması.

3. Mülkiyeti tamamen Belediyemize ait taşınmazların ise; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre ihale ile satış işlemleri yapılması, bazı arsaların da kat karşılığı olarak inşaata verilmesi

4. İlçe sınırları içerisinde imar planına uygun olarak Fen İşleri Müdürlüğü ile yol, yeşil alan ve park çalışmaları, Pazar vb. diğer çalışmalar koordineli bir şekilde yapılması.

5. Belediyemiz sınırları içerisinde ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve halka hitap edebilecek, İlçe halkının kolayca alışveriş imkanı bulabileceği tesislerin kiralanma ve kira takip işlemleri yapılması.

Donanım ve Personel Durumu
     
İnsan Kaynakları
Memur  :  21
İşçi  :  7
Toplam  :  28
     
Malzeme - Araç
Bilgisayar  :  26
Yazıcı  :  13