CANLI YAYIN

 444 0 149

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Osman Altınkaynak
Elif Yücel
Halkla İlişkiler Müdürü
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Bşk. Kat 1
Telefon  :  0(312) 550 71 21
Faks  :  0(312) 550 73 85
Organizasyon Şeması
Görevleri

1. Belediye birimlerinin her türlü faaliyetini yazılı, görsel ve işitsel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurmak,

2. Mamak Belediye Başkanlığı ve diğer belediyelerin haberlerini günlük gazetelerde inceleyerek bir bülten haline getirmek,bülteni dijital arşiv programına aktarmak

3. Fotoğraf ve kamera çekimi, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, ilgili basın kuruluşlarına ulaştırarak yayınlatmak, duyurular yapmak,

3. Mamak Belediye Başkanlığı’na bağlı birimlerinin hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı olarak basında çıkan haberleri takip etmek ve tespitini yapmak,

4. Mamak Belediye Başkanlığı’nın resmi web sitesinde bulunan haberi ve fotoğrafları güncellemek,

5. Belediyemizin çalışmalarına ilişkin basında yer alan haberleri, fotoğrafları TV kanallarında yayınlanan program ve haberleri, aynı zamanda kamera kayıtlarını dijital ortamda arşivlemek

6. Belediyemizin faaliyetlerine ilişkin afiş, bilboard, el ilanları gibi medya tanıtım araçlarını hazırlamak

Görevleri

 1. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek için toplantı, anket ve benzeri çalışmalar yapmak, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak,
 2. Ziyaret ve benzeri sebeplerle Belediyeye gelen vatandaşlarımızın sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 3. Başkanlığa ulaşacak her türlü dilek, şikâyet, öneri ve benzeri konuların ilgili birimler nezdinde izlenmesi ve sonucu ile ilgili en kısa zamanda bilgi vermek,
 4. Kutlama ve tebrik mesajlarının hazırlamak, yayınlamak ve dağıtılmasını sağlamak,
 5. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Belediyemize yapılan başvuruların kayıt işlemlerinin yapılmasından itibaren ilgisine göre Belediyemiz Müdürlüklerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek yasal süresinde cevaplanmasını sağlanmak, gelen cevapları talep doğrultusunda ilgilisine iletilmesini sağlamak,
 6. Cumhurbaşkanlığı’ndan (CİMER) gelen müracaatların kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip belediyemiz müdürlüklerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek yasal süre içinde cevaplanmasının sağlanması, gelen cevapları talep doğrultusunda ilgilisine iletmek, kamu kuruluşuna (CİMER) bilgi amaçlı yazı gönderilmesini sağlamak,
 7.  İçişleri Bakanlığı’ndan (AÇIK KAPI) gelen müracaatların kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Belediyemiz Müdürlüklerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek yasal süre içinde cevaplanmasının sağlanması, gelen cevapları talep doğrultusunda ilgilisine iletmek, kamu kuruluşuna (AÇIK KAPI) bilgi amaçlı yazı gönderilmesini sağlamak,
 8.  Belediyenin etkinlik ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurmak için pankart ve afiş hazırlamak veya hazırlatmak, uygun görülen yerlere asmak veya astırmak,
 9. Belediye faaliyetlerinin yazılı ve görsel medya ile radyolar aracılığıyla tanıtılması ve duyurulması için çalışmalar yapmak, programlar düzenlemek,
 10. Önemli gün ve haftalarda tasarım çalışması yaparak, bunların sosyal medyada; broşür, afiş, billboard ortamında veya Belediye internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak,
 11. Belediyenin görev ve sorumluluk alanında sosyal ve kültürel içerikli dergi, kitap, broşür, bülten ve belgesel hazırlamak veya hazırlatmak,
 12. Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Vatandaştan gelen geri bildirimleri değerlendirip ve geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapmak. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,
 13.  Birimin faaliyetleri ile Belediyenin temsil ve tanıtımına konu olabilecek tüm konularda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine konu iş ve işlemleri yapmak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişiler ile iş birliği yapmak,
 14. Müdürlüklerden gelen sonuçları vatandaşın isteğine göre e-posta, sms, telefon ya da yazılı olarak kendilerine bildirilmesini sağlamak.
 15. Belediyemize müracaat eden vatandaşımızı karşılamak, gerektiğinde refakatçilik ederek ilgili birimlere yönlendirmek,
 16. Çözüm merkezine yapılan başvuruları 7/24 kayıt altına almak ve takibini yapmak,
 17. Acil durumlarda kaydı alınan vatandaşlarımızın başvurularını ilgili birime yönlendirilerek, çözüme en kısa sürede ulaşmasını sağlamak,