CANLI YAYIN

 444 0 149

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Bilal Güzel
Av. Bilal Güzel
Hukuk İşleri Müdürü
İletişim Bilgileri
Hukuk İşleri Müdürürü  :  550 76 08
İdari İşler Şefi  :  550 75 77
Organizasyon Şeması
Görevleri

1-Belediye leyh ve aleyhine Adli ve İdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

2-Gelen – giden evrak kayıtlarını yapmak ve takip etmek.

3-Adli posta tebligat evraklarını kayıtlarını yapmak ve takip etmek.

4-Müdürlüğümüzün Adli, İdari, Ceza, İcra, Bölge İdare Mahkemeleri, İcra Daireleri, İcara Hakimlikleri, Danıştay ve Yargıtay da evrak takibi yapmak.

5-Müdürlüğümüzün yıllık bütçe taslağını hazırlamak ve takip etmek.

6-Kredi ve avans mutemetliği işlemleri takip etmek.

7-Açılan yeni davaları esas defterine ve dosya açma işlemleri yapmak.

8-Duruşma ve keşif tarihlerini fihriste yazmak.

9-Müdürlük personelinin özlük işlemlerini yapmak.

10-Mahkeme kararlarından ve icra emirlerinden doğan alacak ve borçların tahakkuka bağlanmasını yapmak.

Faaliyetleri

1-Alacak – Kusursuz Tazminatlar Davaları

2-Ceza Davaları

3-Diğer Davalar

4-Gecekondu,Tapu Tahsisİşlemleri Davaları

5-İcra Tahliye,İcra Şikayet-İtirazın İptali

6-İmar İşleri Davaları

7-Kamusallaştırma Davaları

8-Ortaklığın Gidereilmesi Davaları

9-Personel Davaları

10-Tahliye Davaları

11-Tapu İptali-Tescil,Gayrimenkul Aynına

Ve Diğer Haklarına Dayalı Davalar

12-Vergi Uyuşmazlıkları