CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Osman BULUŞ
Osman BULUŞ
Yazı İşleri Müdürü
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Bşk. Kat 2
Telefon  :  0(312) 550 72 28 - 29
Organizasyon Şeması
Görevleri

1. Başkanlıktan ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyemiz birimlerinden gelen evrakların, yasa, tüzük, yönetmelik emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak.
2. Belediye Meclisi iş ve işlemlerini yürütmek.
3. Belediye Encümeni iş ve işlemlerini yürütmek
4. Gelen ve Giden evrak kayıtlarının yapılması ve ilgili yerlere gönderilmesi.
5. Belediyemiz ilanlarının Basın İlan Kurumu ve Başbakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığı ile yaptırılması.

Faaliyetleri

1. Belediye Meclisi
2. Belediye Encümeni
3. Gelen ve Giden Evrak
4. Resmi İlanlar

Donanım ve Personel Durumu
     
İnsan Kaynakları
Memur  :  11
İşçi  :  4
Diğer  :  1
Toplam  :  15
     
Malzeme - Araç
Bilgisayar  :  13
Yazıcı  :  4
Diğer  :  4