CANLI YAYIN

 444 0 149

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Şeref Telli
Şeref Telli
Temizlik İşleri Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Bşk. Kat 5
Telefon  :  0(312) 550 75 37
Organizasyon Şeması
Görevleri

1-Belediye hudutları içerisindekiyerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp biriktirme alanlarına taşımak.
2-İlçenin Cadde ve sokaklarını süpürmek suretiyle devamli olarak temiz bulundurmak.

3-İlçenin görüntüsüne uygun olarak lüzunlu görülen yerlere çöp konteynırı ve çöp bidonu koymak.

4-İlçe sınırları içerisindeki Pazar yerlerinin temizliğini yapmak ve atıklarını kaldırmak.

5- İlçe sınırları içerisinden dere yatakları ve Hatip Çayının geçmesi nedeniyle sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapmak.

6-Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili Başkanlık MakamıBaşkanlığa bağlı diger birimler ile resmi ve özel mesleki kuruluşlara Başkanlığın onayını almak kaydıyla iş ilişkileri kurmak.

7-Müdürlük personelinin kanunlardan doğan özlük hakları ve sosyal ihtiyaçlarının temini için gerekli çalışmaları yapmak.

8-Belediyemiz sınırları içerisinde çevreyi kirletenleri ve çevreye zarar verenleri uyarmak buna uymayanlar hakkında yasal çerçeve icerisinde işlem yapmak.

9-Çevre ve Temizlik ile ilgili olarak belediye çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak.

Faaliyetleri

1- Katı Atık Toplama Ve Süpürge Programı

2- Konteynırların İlaçlama Programı

3- Çöp Bidonu ve Konteynır Dağıtımı