CANLI YAYIN

 444 0 149

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Muslahattin Kale
Muslahattin Kale
Destek Hizmetler Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Başkanlığı Kat 5
Telefon  :  0(312) 550 75 09
Faks  :  0(312) 550 75 87
Organizasyon Şeması
Görevleri

1-Tören, anma ve sosyal etkinliklerde bayrak ve flama asmak ve kaldırmak, masa, sandalye ve malzeme temin etmek,

2-Belediyenin elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, data hatları, abonelik işlemlerini ve sözleşmelerini yapmak, kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak, Fahiş kullanım sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirlerini almak, gerektiğinde mevcut aboneliklerin iptal işlemlerini yapmak,

3-Belediye hizmet binasının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, kalorifer tesisatı, klima tesisatı, haberleşme tesisatı, TV tesisatı gibi bilumum tesisatlarının her an güvenli, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,

4-Belediye hizmet binasındaki; İç mekanların, koridorların, lavabo ve tuvaletlerin günlük temizliklerini yapmak ve Lavabo ve tuvaletlerde ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak,

5-Belediye Hizmet binasının giriş ve çıkış bölgeleri ile bahçesinin temizliğini; yaz, kış ve bahar mevsimlerindeki iklim koşullarının gerektirdiği şekilde yapmak. Buzlanma, su ve çamur baskınlarında gerekli tedbirleri alarak acil müdahalede bulunmak,

6-Resmi Bayramlarda, Törenlerde, Anma ve Sosyal etkinliklerde Sosyal etkinliği düzenleyen birime yardımcı olmak.

7-Belediye Hizmet Binaları ile Belediyenin Eğitim, Spor, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların Özel Güvenlik Hizmetlerini sağlamak, gerekli görülen bina girişlerine duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemleri kurmak, gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurma ve bu hizmetler için gerekli ihale işlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak.

8-Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüm malzemelerini, dayanıklı taşınır mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmek.

9-Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak, birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık Makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

10-Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği çerçevesinde Belediye Yemekhanesini işletmek. Belediye mutfağında düzenli ve sağlıklı olarak yemek hazırlatmak ve belediye çalışanlarına sunmak.

11-Belediyemizin hizmet binalarında düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler, halk görüşmeleri ve meclis toplantıları sebebiyle ya da kendi işlerini takip amacıyla belediyemizi ziyarete gelen hemşerilerimize ücretsiz olarak çay, simit, pasta ve poğaça ikramında bulunmak, bu işlerle ilgili her türlü mal ve hizmeti satın almak.

12-Bina ve Ekipmanların, bakım onarım ve tamiratları için gerekli olan her türlü teknik alet,ekipman ve makinelerini satın almak ya da kiralama yolu ile temin etmek.

13-Belediye Hizmet Binalarındaki Tüm temizlik ve mutfakta kullanılan makinelerin, her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yapmak veya yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.

14-Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak.

15-Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Başşoförlük birimimiz tarafından Bölgemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlardan vefat edenler için cenaze araç ve servis temini sağlamak,

16-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cenaze evlerine taziye için yiyecek ve içecek temini sağlayarak taziye ziyareti yapmak.

17-Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere görev ve makam tahsisli araçların kiralanması işlemlerinin yapılması

18-Bölgemizde bulunan camilerin mevsimine göre ıslak ve kuru temizliğini yapmak.

19-Belediye Hizmet binaları ile belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların sivil savunma planlarını hazırlamak, Tabii afetler ile büyük yangın ya da herhangi bir şekilde oluşan büyük hasarlı olay durumunda; hizmet birimlerinde can ve mal kaybını asgariye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri almak, hizmet binalarındaki günü birlik ziyaretlerin acilen devreye girmesini sağlayacak destek çalışmalarını yapmak,Hizmet binalarına tabii afet ve yangınlara karşı ikaz ve alarm sistemi kurmak, Gerekli görülen belediye personelini Sivil Savunma ve Eğitimi ve Kurslarına tabii tutmak ve gerektiğinde deneme tatbikatları yaptırmak, Arama ve Kurtarma Ekipleri kurmak ve bu ekipleri her an göreve hazır bulundurmak, Başkanlık Onayı ile afet bölgelerine göndermek,Sivil savunma için gerekli olan her türlü teçhizat, kıyafet ve malzemeyi usulünce temin etmek ve gerektiğinde kullanmak, Olası afet durumlarında; gerek belediye hizmetlerinde, gerekse ilçe halkıyla ilgili hasar tespit çalışmalarında bulunmak ve hasar tespitlerini yetkili makamlara iletmek.

20-Belediye Başkanımızın vereceği diğer iş ve işlevleri yerine getirmek ve vereceği emirleri uygulamak.

 

 

 

Faaliyetleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mamak Belediye Meclisimizin 06/05/2019 tarih ve 250 sayılı kararı ile oluşturulmuş yönetmelik doğrultusunda;

 

Müdürlüğümüzün Fiziki Çalışma Alanları ve İşlevleri

 • İdari İşler Birimi
 • İhale Birimi
 • Teknik Hizmetler Birimi
 • İç Hizmetler Birimi
 • Taziye Hizmetleri Birimi
 • İşletmeler Birimi
 • Sivil Savunma Birimi
 • Başşoförlük Birimi

 

İdari İşler Birimi

 • Müdürlüğümüzün memur, işçi ve özel hizmet personelin her türlü özlük işlerini takip ve kontrolünü yapmak.
 • Belediyemiz ve bağlı birimlerinin telefon, doğalgaz, su, elektrik gibi hizmetlerin aboneliklerini, takip ve tahakkukunu yapmak.

 

İhale Birimi

 • Belediye Hizmet Binaları ile Belediyenin Eğitim, Spor, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların Özel Güvenlik Hizmetlerinin ihalesini yapmak
 • Çeşitli personel hizmet alımı yaparak, iç ve dış müşteri beklentilerini karşılamak.
 • Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere görev ve makam tahsisli araçların kiralanması işlemlerinin yapılması.
 • Hizmet Alımı yolu ile görev yapan personellerin puantajlarını düzenleyerek, hakediş ödemesini yapmak,
 • Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüm malzemeleri, dayanıklı taşınır mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmek.

Teknik Hizmetler Birimi

 • Hizmet binalarında su, elektrik, doğalgaz, kalorifer, telefon, gibi tesisatın, mevcut makine ve cihazların temizlikleri ile bakım ve onarımlarının yapılması sağlamak.

İç Hizmetler Birimi

 • Güvenlik hizmetlerini yürütmek
 • Belediye hizmet binasındaki; İç mekânların, koridorların, lavabo ve tuvaletlerin günlük temizliklerini yapmak
 • Belediye Hizmet binasının giriş ve çıkış bölgeleri ile bahçesinin temizliğini; yaz, kış ve bahar mevsimlerindeki iklim koşullarının gerektirdiği şekilde yapmak. Buzlanma, su ve çamur baskınlarında gerekli tedbirleri alarak acil müdahalede bulunmak
 • Bölgemizde bulunan camilerin mevsimine göre ıslak ve kuru temizliğini yapmak

Taziye Hizmetleri Birimi

 • Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cenaze evlerine taziye için yiyecek ve içecek temini sağlayarak taziye ziyareti yapmak.
 • Belediyemiz sınırları içerisinde ihtiyaç halinde çadır kurulumu ve sandalye temini sağlamak.

İşletmeler Birimi

 • Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği çerçevesinde Belediye Yemekhanesini işletmek.
 • Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan çay ocakları, berberhane ve kuaför işletmelerinin takibini yapmak,

Sivil savunma Birimi

 • Belediye Hizmet binaları ile belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların sivil savunma planlarını hazırlamak,
 • Tabii afetler ile büyük yangın ya da herhangi bir şekilde oluşan büyük hasarlı olay durumunda; hizmet birimlerinde can ve mal kaybını asgariye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri almak, hizmet binalarındaki günü birlik ziyaretlerin acilen devreye girmesini sağlayacak destek çalışmalarını yapmak,
 • Hizmet binalına tabii afet ve yangınlara karşı ikaz ve alarm sistemi kurmak.
 • Gerekli görülen belediye personelini Sivil Savunma ve Eğitimi ve Kurslarına tabii tutmak ve gerektiğinde deneme tatbikatları yaptırmak.
 • Arama ve Kurtarma Ekipleri kurmak ve bu ekipleri her an göreve hazır bulundurmak, Başkanlık Onayı ile afet bölgelerine göndermek.
 • Sivil savunma için gerekli olan her türlü teçhizat, kıyafet ve malzemeyi usulünce temin etmek ve gerektiğinde kullanmak.
 • Olası afet durumlarında; gerek belediye hizmetlerinde, gerekse ilçe halkıyla ilgili hasar tespit çalışmalarında bulunmak ve hasar tespitlerini yetkili makamlara iletmek.

Başşoförlük

 • Bölgemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlardan vefat edenler için cenaze araç ve servis temini sağlamak,
 • Bölgemizde bulunan vakıf, dernek ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda servis aracı temini sağlamak
 • Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere görev ve makam tahsisli kiralık araçların sevk ve idaresini sağlamak