CANLI YAYIN

 444 0 149

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Sena Özkul Pehlivanlı
Sena Özkul Pehlivanlı
Kırsal Hizmetler Müdürü
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Bşk. Kat 6
Telefon  :  0(312) 550 76 34
Sekreter  :  0(312) 550 75 29
Organizasyon Şeması
Görevleri

 

 1. Mamak İlçesinin Kırsal Kalkınma Planını hazırlamak.
 2. Kırsal mahallelerimizdeki gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durum analizinin tespitini yapmak.
 3. Kırsal mahallelerde toprak analizi ve sınıflandırmasının yapılarak iklim şartları gibi parametreler dikkate alınarak kırsal mahallere uygun tarımsal ürün desenlerinin tespitini yapmak.
 4. Meyve Sebze ile tıbbi ve aromatik bitkilerin ticari olarak yetiştirilmesi için uygun alanları tespit etmek ve İlçemiz sınırları içerisinde tarımla uğraşan ihtiyaç sahibi çiftçilerin kullanmaları için tarım makineleri ait parkurların kurulmasını sağlamak.
 5. Mantar yetiştiriciliği için uygun alanlar ve yapılması gerekenleri belirlemek.
 6. Sulu ve kuru tarım için uygun olan alanları sınıflandırmak, toprak sınıflandırması ve muhtemel yeraltı su kaynaklarının tespiti konularında çalışmalar yapmak.
 7. İlçemizde hayvancılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi için kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara gerekli desteği vermek.
 8. Hayvancılık faaliyetleri konusunda bakanlıklar, belediyeler ve AB fonları gibi maddi kaynaklardan faydalanması için ilçedeki çiftçileri yönlendirmek.
 9. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık için uygun alanları tespit ederek bu alanlarda ilçemizin gelişmesi için yapılması gerekenleri tespit etmek.
 10. İlçemiz sınırları içerisinde yetiştirilen ürünlerle ilgili üretim hakkında çiftçilere eğitim vermek, eğitim programları hazırlamak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırmak.
 11. Ekolojik ürün yetiştiriciliği ile ilgili eğitim ve uygulamalı çalışmalar yapmak.
 12. Toprak analizi, gübre seçimi ile ilgili eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 13. Ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için uygulamalı (pilot bölge) çalışmalar yapmak. Proje amaçlı demonstrasyon (gösteri) çalışmalarında kullanılacak olan tohum, fide ve fidan alımı için teknik şartname hazırlayıp temin etmek/edilmesini sağlamak,
 14. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ilaç atıklarının bertaraf edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmasını sağlamak.
 15. Bitki hastalıkları ve zararlıları konusunda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 16. Yaş sebze meyve yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. 18- İlçede ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 17. Kullanılacak olan tohum, fide ve fidan bilgilerini ilgililere iletilmek.
 18. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ilaç atıklarının bertaraf edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.
 19. Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlemek.
 20. Belediyemizin tarım ve hayvancılık master planını çıkarmak.
 21. Müdürlüğün görev ve yetki alanı içerisinde tarım, kırsal turizm, yer altı kaynakları, kırsal ve bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak,
 22. Toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,
 23. Belediyenin ortağı olduğu kooperatifler ile üyesi olduğu vakıf, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile ilgili idari ve mali işlemleri yürütmek, takip etmek ve kayıtları tutarak, ayrıca Belediye ile vakıf/dernek, kooperatif ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yapmak,