CANLI YAYIN

 444 0 149

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Yağmur Öcal
Yağmur Öcal
Kırsal Hizmetler Müdürü
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Bşk. Kat 6
Telefon  :  0(312) 550 76 34
Sekreter  :  0(312) 550 75 29
Organizasyon Şeması
Görevleri

 

 1. Mamak İlçesinin Kırsal Kalkınma Planını hazırlamak.
 2. Sözleşmeli çiftçi modelini oluşturarak bölgede ki çiftçilerle ürün çeşitliliğinin arttırmak ve yetiştiriciliğe teşvik etmek.
 3. Faydalı böcekler, bahçe ve tarımda biyolojik mücadele yöntemlerini geliştirmek, çiftçilere yönelik eğitim programları yapmak ve yaygınlaştırmak.
 4. Doğal ilaç, gübre (solucan gübresi ,yeşil gübre vb.)  yapmak ve yaygınlaştırmak için eğitim çalışmaları yürütmek.
 5. Meyve yetiştiriciliği konusunda gerekli eğitim çalışmalarını yürütmek.
 6. Kesme çiçekçilik ve çiçekçilik yetiştiriciliği ile ilgili girişimlerde bulunarak bölge çiftçilerine örnek projeler yaptırmak.
 7. Kırsal mahallelerimizdeki gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durum analizinin tespitini yapmak.
 8. Kırsal mahallelerde toprak analizi ve sınıflandırmasının yapılarak iklim şartları gibi parametreler dikkate alınarak kırsal mahallere uygun tarımsal ürün desenlerinin tespitini yapmak.
 9. Meyve Sebze ile tıbbi ve aromatik bitkilerin ticari olarak yetiştirilmesi için uygun alanları tespit etmek ve İlçemiz sınırları içerisinde tarımla uğraşan ihtiyaç sahibi çiftçilerin kullanmaları için tarım makineleri ait parkurların kurulmasını sağlamak.
 10. Mantar yetiştiriciliği için uygun alanlar ve yapılması gerekenleri belirlemek.
 11. Sulu ve kuru tarım için uygun olan alanları sınıflandırmak, toprak sınıflandırması ve muhtemel yeraltı su kaynaklarının tespiti konularında çalışmalar yapmak.
 12. İlçemizde hayvancılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi için kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara gerekli desteği vermek.
 13. Hayvancılık faaliyetleri konusunda bakanlıklar, belediyeler ve AB fonları gibi maddi kaynaklardan faydalanması için ilçedeki çiftçileri yönlendirmek.
 14. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık için uygun alanları tespit ederek bu alanlarda ilçemizin gelişmesi için yapılması gerekenleri tespit etmek.
 15. İlçemiz sınırları içerisinde yetiştirilen ürünlerle ilgili üretim hakkında çiftçilere eğitim vermek, eğitim programları hazırlamak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırmak.
 16. Ekolojik ürün yetiştiriciliği ile ilgili eğitim programları düzenlemek ve gerekli çalışmaları yürütmek.
 17. Toprak analizi, gübre seçimi ile ilgili eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 18. Ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için uygulamalı (pilot bölge) çalışmalar yapmak. Proje amaçlı demonstrasyon (gösteri) çalışmalarında kullanılacak olan tohum, fide ve fidan alımı için teknik şartname hazırlayıp temin etmek/edilmesini sağlamak,
 19. Bitki hastalıkları ve zararlıları konusunda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 20. Çiftçilere devlet tarafından verilen hibe bilgilerini ilgililere iletmek.
 21. Yaş sebze meyve yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 22. İlçede ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 23. Kullanılacak olan tohum, fide ve fidan bilgilerini ilgililere iletilmek.
 24. Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlemek.
 25. Toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek,
 26. Hayvancılıkla ilgili bilgilerin yetiştiricilere aktarılmasını sağlamak.
 27. Hayvancılık hibe kredisi konusunda bilgilerin zamanında ilgililere aktarılmasını sağlamak.
 28. Süt ve et ırkı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili tesisleri kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak
 29. Belediyemizin tarım ve hayvancılık master planını çıkarmak.
 30. Vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek
 31. Müdürlüğün görev ve yetki alanı içerisinde tarım, kırsal turizm, kırsal ve bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak,
 32. Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek.
 33. Toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak  isteyenlere  yardımcı olmak
 34. Kırsal kalkınma konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek.
 35. Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve  işlemleri yürütmek.
 36. Müdürlüğün stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek
 37. Müdürlüğün performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak,
 38. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek,
 39. Belediyenin ortağı olduğu kooperatifler ile üyesi olduğu vakıf, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile ilgili idari ve mali işlemleri yürütmek, takip etmek ve kayıtları tutmak ayrıca Belediye ile Kamu Kurum ve Kuruluşları, vakıf/dernek, kooperatif  ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yapmak,
 40. Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak.
 41. Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak.
 42. Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.