CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

Stratejik Hedeflerimiz

T.C.
MAMAK BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

 

 

  1. YÖNETİM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK

1.1. Yönetimde model belediye olmak.

  1. KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK

2.1. 2019 Yılı Sonuna Kadar  Mamak İlçemizin Altyapı Hizmetlerinin  yapılması

2.2. 2019 yılına kadar bölgemize bir devlet bir özel üniversite kazandırmak amacıyla planların oluşturulması

2.3. 2019 yılı sonuna kadar ilçemiz de seçilen üç pilot alanda mevcut yapı stoku içindeki yapıların, eskiyen ve yıpranan kısımlarının mimarı karakter ve renk-malzeme bütünlüğü sağlanarak yenilettirilmesi yönünde vatandaşın bilgilendirilmesi

2.4. Belediyemiz sınırları içerisinde TOKİ işbirliği ile yürütülmekte olan Mamak Gülseren Anayurt Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve 2.978 adet konutun hak sahiplerine teslim edilmesi.

2.5. Belediyemiz sınırları içerisinde TOKİ işbirliği ile yürütülmekte olan Mamak Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyin Gazi Mahallelerinde kentsel dönüşüm ve sosyal yapılaşmanın tamamlanması için gerekli kamulaştırmaların yapılması. 3.080 adet konutun hak sahiplerine teslim edilmesi.

2.6. Belediyemize ait tam ve hisseli parsellerin satışlarından elde edilen belediye  gelirlerinin bir önceki yıla göre  %15 oranında artırılması.

2.7. Mutlu mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski taş ocakları diye bilinen alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesi ve projenin  %70 oranında tamamlanması

2.8. Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm tapu tahsis dosyalarının   tamamlanarak  3 yıl içerisinde tapuya çevrilmesi

  1. MAMAK’I TERCİH EDİLEN, MODERN VE YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR İLÇE HALİNE GETİRMEK

3.1. Sağlıklı, Huzurlu, Güvenli ve Yaşanılabilir bir kent ortamı oluşturmak için kabahat oranını %20 azaltmak

3.2.  Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemek, tüketici haklarını korumak için işletmeleri düzenli denetim altında tutmak.

3.3. Müdürlüğümüzce, kişi başına düşen yeşil alan miktarı;2017 yılında 8.43 m2/kişiden, 2019 yılı sonuna kadar % 14 artırılarak 9.12 m2/kişiye çıkarılması hedeflenmektedir.

3.4. 2019 yılı sonuna kadar Bölgesel yatırımlara  (Hızlı Tren, Otogar, Otoban vb.) İlçemizin entegrasyonunun sağlanması

3.5. 2019 yılı sonuna kadar aktif ve pasif yeşil alanların 10 metre kareye çıkartılması yönünde planlama çalışması yapılması

3.6. 2019 yılı sonuna kadar yaya odaklı toplantı meydanının oluşturulması

  1. İMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK

4.1. BÖLGEDE İMARA AYKIRI  VİRANE YAPILARIN KONTROL ALTINA ALINMASINI SAĞLAMAK

4.2. 2019 yılına kadar Samsun Yolu Doğu Girişi Planlama Çalışmalarının Tamamlanması

  1. BELEDİYE KAYNAKLARINI ARTIRMAK ve ETKİLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK

5.1. 2019 Yılı Sonuna Kadar Belediyemize Karşı ve Belediyemiz Tarafından Açılan ve Açılması    Muhtemel Adli ve İdari Davaların %30 Civarında Azaltılması                                                                                                                                                                                   5.2. 2019 yılı sonuna kadar akaryakıt sarfiyatını  %10 oranında düşürmek.

5.3. Şikayet konusu alana müdahale etme reaksiyon süresi 42 saat olup, 2019 yılına kadar bu sürenin 24 saate indirilmesi hedeflenmektedir.

5.4. 2019 yılının sonuna kadar, bütçe büyüklüğünü 500.000.000- tl ye çıkartmak.

5.5. 2019 yılı sonuna kadar gelir-gider oranını %100’e çıkartmak

5.6. 2019 yılı sonuna kadar her türlü teknolojik imkanlarla tahsilat, ödeme ve diğer

İşlemlerin on-line haline getirilerek vatandaşların belediye birimlerine gelmeden bütün iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapmalarını sağlamak

5.7. 2019 yılı sonuna kadar, kişi başına düşen bütçe büyüklüğü 444.81 liradan 499.78 liraya çıkartılarak, kişi başına düşen yatırım miktarını 71.02 liradan 238.43 liraya çıkartmak.

5.8. 2019 yılının sonuna kadar vergi kayıp ve kaçağı oranının günün en son teknolojileri

Kullanılarak elektronik ortamda tespit edilerek %3’e düşürmek.

5.9. Belediyemizin hizmet,faaliyet,etkinlik,yatırım ve projelerinin yazılı ve görsel medya araçları kullanılarak vatandaşlara tanıtımını yapmak

5.10. Kamulaştırma süreçlerinin 6 ay içerisinde tamamlanması

  1. KURUMDAKİ İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİREREK, ETKİN VE VERİMLİ BİR HİZMET SUNMAK

6.1. Sürekli gelişerek büyüyen belediye hizmetlerinin devamlılığı için hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 2019 yılına kadar müdürlüğümüzün hizmet alımlarını her yıl için %10 oranında artırılmasını sağlamak.

6.2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak 2019 yılı sonuna kadar her yıl; Kurumumuzda 657, 4857 ve 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine göre çalışan personelin %25′ ine mevzuat ve kişisel gelişim sağlayacak eğitimleri düzenleyerek motivasyonu sağlamak

6.3. Hane halkına yapılan sosyal transferlerin her yıl % 5 oranında arttırılması.

 

6.4. Danışmanlık anlayışı içerisinde yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında hukuka uygunluğu temel prensip edinilerek, verimlilik ve performansı artırmak için her sene 2 defa Belediye personeline 2 saat süreyle eğitim vermek.

6.5. Belediyemizde 20 gönüllü personelden oluşan Mamak Arama ve Kurtarma Ekip personellerine her yıl bilgi ve becerilerini artırmak için ilkyardım, arama ve kurtarma, dağcılık ile yangından koruma eğitimleri aldırmak.

6.6.  Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği gereği yangın talimatında görevli 50  personele  ilgili kurumlardan eğitimlerini aldırmak

 

  1. BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KATKISINI ARTIRARAK SUNULAN HİZMETLERİ İYİLEŞTİRMEK

7.1.  2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Yeni programların yazılımsal çalışmaları ve varolan programların yazılımsal revizyonu

7.2. 2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Yeni e-hizmet uygulamalarının geliştirilmesi ve mevcut uygulamaların gelişen teknoloji şartlarına uyarlanarak güncellenmesi

7.3. 2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Kurumsal arşivimizin modernizasyonu ve dijitalleştirilmesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yönetmeliklerine göre tamamlanması ve güncellenmesi

7.4. 2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilen hizmetlerin geliştirilmesi, arttırılması ve kapsamının genişletilmesi

7.5. 2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Mobil Belediyecilik hizmetlerinin geliştirilerek, güncel teknolojiyi kapsayacak şekilde uygulanması

7.6. 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan İlçemiz sınırları içerisinde Teknokent kurulması için gerekli çalışmaların yapılması

7.7 2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısının geliştirilmesi

7.8.2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan İlçemiz sınırlarını kapsayacak Geniş Alan Wifi Sisteminin kurulması

7.9. 2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Personellerin Yeni Teknolojileri Takip Edebilmeleri İçin Gerekli Eğitimlerin Alınması

7.10. 2019 Yılına Kadar Tamamlanacak Olan Mamaklı Kart ile Belediyemiz Tesisleri, Kültür Merkezleri, Spor Alanları, Alışveriş merkezleri vb. yerlerde yapılabilecek işlemlerde kolaylık sağlanması

7.11 2019 yılına kadar tamamlanacak olan belediye hizmetlerinin akıllı kent

sistemleriyle desteklenmesi”

7.12.   Yazı İşleri Müdürlüğü olarak 2019 yılı sonuna kadar müdürlük arşivimizin dijitalleştirilmesini sağlamak

7.13 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) kapsamında, mevcut Kent Bilgi Sistemi (KBS) uygulamalarının güncellenmesi ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kriterlerine göre KBS Yönetim Bilgi Sistemi entegrasyon çalışmalarının yenilenmesi.

7.14. 2019 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz arşivinde bulunan geçmiş yıllara ait dava dosyalarının, en başından itibaren % 30’luk kısmının taramasının yapılarak dijital dava takip sisteminde sorgulanabilir hale getirilmesini sağlamak.

7.15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak 2019 yılı sonuna kadar Müdürlük arşivimizin dijitalleştirilmesini sağlamak

7.16. Teftiş Kurulu Müdürlüğüne intikal eden ön inceleme ve soruşturmaları taramak ve soruşturma bigibankası oluşturmak.

  1. ÖZÜRLÜLER, YAŞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNE YÖNELİK PROJELER ÜRETMEK

 

8.1.2017- 2019 yılları arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mevcut Aile Merkezlerimize 3 adet       eklenerek sayısı 14’ e çıkarılacaktır.

8.2.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve Eğitim faaliyetlerine katılımın arttırılmasını sağlamak amacıyla duyuru alanları ve duyuru materyalleri arttırılacaktır.

8.3. Mamak bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara kendi ortamlarında verilen; koruyucu sağlık hizmeti ve tedavi hizmetlerini yaygınlaştırmak ve 2019 yılının sonuna kadar her yıl %10 oranında arttırmak.

8.4. 2019 yılı sonuna kadar çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerin planlanması

8.5. 2019 Yılı Sonuna Kadar Sosyal ve Kültürel  Tesislerin %35 arttırılması

8.6.Sportif faaliyetlerimizi ilçemizin tamamına yaymak sureti ile ;2019 yılına kadar mevcutta yürüttüğümüz 3 adet spor branşımızı %100 artırarak en az 6 adet spor branşında hizmet vermek.

8.7.Hem mevcut spor branşlarımız hem de yeni açacağımız branşlarla 2019 yılına kadar altyapımızı güçlendirmek ve alt yapı ile spor okullarımızdaki sporcu sayısını %50 oranında artırmak.

8.8.Belediyemizin sahip olduğu spor ve sosyal tesislerinden vatandaşlarımızın daha iyi şekilde yararlanabilmesi için çeşitli düzenlemeler yaparak 2019 yılına kadar sosyal tesislerimizden yararlananların sayısını %50 oranında artırmak.

 

  1. ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ MİNİMUMA İNDİRMEK

9.1. 2019 Yılının sonuna kadar sokak hayvanlarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıkların önlemek, sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına alabimek için kısırlaştırma sayısını her yıl %20 oranında arttırmak, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak

9.2.2019 Yılının sonuna kadar Mamak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki hastalık etkeni taşıyan vektörel zararlılarla mücadele edilerek ilaçlama çalışmaları yapmak, insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunması çalışmalarını 2019 yılı sonuna kadar her yıl  %10 oranında attırmak.

9.3  poşetli çöp toplama uygulamasını oranını 2019 yılı sonuna kadar %90, yer altı ve   yerüstü konteynerlarıyla çöp toplama oranını %10 seviyesine çıkartmak.

9.4. Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirlilmesini sağlamak.

9.5. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi

Mamak Belediye Başkanı