CANLI YAYIN

 444 0 149

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Cengiz keskin
Cengiz Keskin
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Durali Alıç Mahallesi 991 Sokak No: 9 Boğaziçi-Mamak/ANKARA
Telefon  :  (0312) 391 06 34
Organizasyon Şeması

GÖREVLERİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görevleri

· Çocukların ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek, akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlikler yapmak,

· Bilim sanat merkezleri, gençlik ve kariyer merkezleri, kültür ve spor merkezleri açarak çocukların ve gençlerin iştirak edebileceği bilim, sanat, kültür, tarih, eğitim ve spor alanlarında faaliyette bulunmak,

· Çocuklara ve gençlere yönelik yaz spor okulları, yaz ve kış eğitim, kültür ve spor kampları, gezileri düzenlemek,

· Çocuk ve gençleri alkol ve uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklar ile cehaletten korumak, sanal bağımlılıktan uzak durmalarını sağlamak, onların beden ve ruh sağlığını geliştirmek için spora teşvik edecek, spora olan ilgiyi artıracak faaliyetlerde bulunmak,

· Toplumun her bireyinin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için düzenli egzersiz ve spor yapma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

· Engelli bireylerin toplumsal uyuma ve sosyalleşmelerine destek olmak için spor yapmaları ile sportif etkinliklere katılmalarına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

· Amatör spor kulüplerine ve bireysel sporculara yapılacak olan ayni ve nakdi yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

· Çocukların ve gençlerin milli ve manevi duygularını geliştirmek amacıyla önemli gün ve haftalarda; panel, söyleşi, bilgi şöleni, konferans, seminer, kültürel gezi ve benzeri programlar yapmak,

· Bilim, sanat, eğitim, kültür, spor ve zekâ oyunları gibi alanlarda etkinlik ve yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

· DENEYAP teknoloji atölyeleri kurarak, gerekli malzeme desteği de sağlanarak teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesine destek olmak,

· İlimiz veya İlçemize yurtiçi ve yurt dışından gelen öğrenci ve gençlere rehberlik etmek, geçici barınma ve ağırlanma ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla gerekli organizasyonu yapmak,

· Birimin faaliyetleri ile Belediyenin temsil ve tanıtımına konu olabilecek tüm konularda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesine konu iş ve işlemleri yapmak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişiler ile iş birliği yapmak,

· İlçe halkının yaşam biçimlerini eğitsel ve sosyal açıdan renklendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla programlar yapılması ve sportif organizasyonlar düzenlenmesi bu amaçla çeşitli spor kursları (yüzme, basketbol, futbol vb). etkinliklerin sağlanması,

· Okullarla işbirliği yaparak öğrenci ve gençlere yönelik spor yarışmaları düzenlemek

· Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla projeler üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip, yürütmek ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

· Birime bağlı sosyal tesislerin verimli şekilde çalıştırılması için tasarı ve programlar yapmak.

· Belediyenin kendi mülkiyeti dahilinde her türlü spor tesisinin işletme, bakım- onarım ve denetim faaliyetlerini yürütmek,

· Tesislerin ve tesis donanımlarının çalışır durumda olmasını sağlamak ve hazır hale getirmek,

· Spor Salonları, Futbol Sahaları, Binicilik Alanları ve Yüzme Havuzu vb. Sosyal Tesislerde sportif faaliyetlerin belirlenecek bir program dahilinde yapılmasını sağlamak,

· Yapılacak bölgesel araştırmalar ile yapılması gerekli tesisleri tespit ederek Başkanlığa sunmak,

· Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak.

· Gerekli olan durumlarda Spor Yardımlarında bulunmak, spor amaçlı kampanyalar düzenlemek, düzenlenen kampanyalara katılmak.

· Gençliğe hizmet etmek için masa tenisi, izcilik, satranç, futbol, basketbol, voleybol ve atletizm vb. dallarda mekânlar oluşturulmasını sağlamak.

· Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

· Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak.

· Bağlı olduğu makamın vereceği yetki ve sorumluluk sınırları içinde görev ile ilgili iş ilişkileri kurmak ve yürütmek. (Beden Terbiyesi Genel Müd., Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve konusuyla ilgili diğer kuruluşlar)

· Kanun, tüzük, yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

FAALİYETLERİ

· Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturarak çalışır durumda olmasını sağlamak ve müdürlüğün iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını sağlamak ve her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

· Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmek,

· Müdürlüğün bütçe taslağını, performans bütçeyi, stratejik çalışma planlarını, faaliyet raporları ile istatistikleri hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek ve bir harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü satın alma ve mali işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

· İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak ve işlem dosyalarının, arşivde düzenli şekilde saklanmasını sağlamak,

· Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün özel - tüzel ve kamu kuruluşları ile Başkanlık ve bağlı müdürlüklerden gelen evrakları kaydetmek ve kayda giren evrakların ilgili birimlere dağıtımını yapmak ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde işlemi biten evrakların düzenli şekilde sisteme işlenerek gönderilecekleri yere göndermek ve bütün kayıtları elektronik ortama aktarmak, bu iş ve işlemler için gerekli koordinasyonu sağlamak,

· Kanun, tüzük, yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

· Çocukların ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek, akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlikler yapmak,

· Bilim sanat merkezleri, gençlik ve kariyer merkezleri, kültür ve spor merkezleri açarak çocukların ve gençlerin iştirak edebileceği bilim, sanat, kültür, tarih, eğitim ve spor alanlarında faaliyette bulunmak,

· Çocuk ve gençleri alkol ve uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklar ile cehaletten korumak, sanal bağımlılıktan uzak durmalarını sağlamak, onların beden ve ruh sağlığını geliştirmek için spora teşvik edecek, spora olan ilgiyi artıracak faaliyetlerde bulunmak,

· Amatör spor kulüplerine ve bireysel sporculara yapılacak olan ayni ve nakdi yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

· Çocukların ve gençlerin milli ve manevi duygularını geliştirmek amacıyla önemli gün ve haftalarda; panel, söyleşi, sempozyum, konferans, seminer, kültürel gezi ve benzeri programlar yapmak,

· ‘’DENEYAP’’ teknoloji atölyeleri kurarak, gerekli malzeme desteği de sağlanarak teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesine destek olmak,

· İlimiz veya İlçemize yurtiçi ve yurt dışından gelen öğrenci ve gençlere rehberlik etmek, geçici barınma ve ağırlanma ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla gerekli organizasyonu yapmak,

· Birimin faaliyetleri ile Belediyenin temsil ve tanıtımına konu olabilecek tüm konularda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesine konu iş ve işlemleri yapmak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişiler ile iş birliği yapmak,

· Birime bağlı sosyal tesislerin verimli şekilde çalıştırılması için tasarı ve programlar yapmak ve çocuklara ve gençlere yönelik yaz spor okulları, yaz ve kış eğitim, kültür ve spor kampları, gezileri düzenlemek,

· Toplumun her bireyinin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için düzenli egzersiz ve spor yapma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, Engelli bireylerin toplumsal uyuma ve sosyalleşmelerine destek olmak için spor yapmaları ile sportif etkinliklere katılmalarına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

· Amatör spor kulüplerine ve bireysel sporculara yapılacak olan ayni ve nakdi yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

· Bilim, sanat, eğitim, kültür, spor ve zekâ oyunları gibi alanlarda etkinlik ve yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek ve ilçe halkının yaşam biçimlerini eğitsel ve sosyal açıdan renklendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla programlar yapılması ve sportif organizasyonlar düzenlenmesi bu amaçla çeşitli spor kursları (yüzme, basketbol, futbol vb). etkinliklerin sağlanması,

· Okullarla işbirliği yaparak öğrenci ve gençlere yönelik spor yarışmaları düzenlemek. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla projeler üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip, yürütmek ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

· Belediyenin kendi mülkiyeti dahilinde her türlü spor tesisinin işletme, bakım onarım ve denetim faaliyetlerini yürütmek,

· Tesislerin ve tesis donanımlarının çalışır durumda olmasını sağlamak ve hazır hale getirmek, p)Spor Salonları, Futbol Sahaları, Binicilik Alanları ve Yüzme Havuzu vb. Sosyal Tesislerde sportif faaliyetlerin belirlenecek bir program dahilinde yapılmasını sağlamak,

· Yapılacak bölgesel araştırmalar ile yapılması gerekli tesisleri tespit ederek Başkanlığa sunmak,

· Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak. Gerekli olan durumlarda Spor Yardımlarında bulunmak, spor amaçlı kampanyalar düzenlemek, düzenlenen kampanyalara katılmak.

· Gençliğe hizmet etmek için masa tenisi, izcilik, satranç, futbol, basketbol, voleybol ve atletizm vb. dallarda mekânlar oluşturulmasını sağlamak.

· Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

· Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak.

· Kanun, tüzük, yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

· Çocuklara ve gençlere yönelik yaz spor okulları, yaz ve kış eğitim, kültür ve spor kampları, gezileri düzenlemek,

· Toplumun her bireyinin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için düzenli egzersiz ve spor yapma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

· Engelli bireylerin toplumsal uyuma ve sosyalleşmelerine destek olmak için spor yapmaları ile sportif etkinliklere katılmalarına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

· Amatör spor kulüplerine ve bireysel sporculara yapılacak olan ayni ve nakdi yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

· Bilim, sanat, eğitim, kültür, spor ve zekâ oyunları gibi alanlarda etkinlik ve yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

· İlçe halkının yaşam biçimlerini eğitsel ve sosyal açıdan renklendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla programlar yapılması ve sportif organizasyonlar düzenlenmesi bu amaçla çeşitli spor kursları (yüzme, basketbol, futbol vb). Etkinliklerin sağlanması,

· Okullarla işbirliği yaparak öğrenci ve gençlere yönelik spor yarışmaları düzenlemek

· Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla projeler üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip, yürütmek ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

· Belediyenin kendi mülkiyeti dahilinde her türlü spor tesisinin işletme, bakım onarım ve denetim faaliyetlerini yürütmek,

· Tesislerin ve tesis donanımlarının çalışır durumda olmasını sağlamak ve hazır hale getirmek,

· Spor Salonları, Futbol Sahaları, Binicilik Alanları ve Yüzme Havuzu vb. Sosyal Tesislerde sportif faaliyetlerin belirlenecek bir program dahilinde yapılmasını sağlamak,

· Yapılacak bölgesel araştırmalar ile yapılması gerekli tesisleri tespit ederek Başkanlığa sunmak,

· Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak.

· Gerekli olan durumlarda Spor Yardımlarında bulunmak, spor amaçlı kampanyalar düzenlemek, düzenlenen kampanyalara katılmak.

· Gençliğe hizmet etmek için masa tenisi, izcilik, satranç, futbol, basketbol, voleybol ve atletizm vb. dallarda mekânlar oluşturulmasını sağlamak.

· Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

· Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak.

· Kanun, tüzük, yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.