CANLI YAYIN

 444 0 149

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Amaç

Bilgi Güvenliği Politikasının amacı,  Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde iş sürekliliğini sağlamak ve bilgi güvenliği riskleri minimize ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmektir. 

Politika

Politika' nın amacı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde ,tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı , Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün bilgi varlıklarını korumaktır.

 • Kurum Bilgi İşlem Müdürü Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.
 • Güvenlik Politikası aşağıdakileri garanti altına almaktadır:
  • Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır;
  • Bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişelebilirliği  sağlanacaktır;
  • Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır;
  • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (kamu kurumları, vatandaşlar, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve karşılanacaktır;
  • İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır;
  • Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır;
  • Bilgi Güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımlar uygulancaktır.
 • Kurum; Bilgi Güvenliğinin etkin bir şekilde yönetilip, denetlenmesini sağlamayı,
 • Kurumun güvenilirliğini, itibarını korunup geliştirilmesini,
 • İş gereksinimleri için bilgi ve sistemlerin ulaşılabilirliğini sağlamayı  taahhüt eder.
 • Tüm yöneticiler politikanın uygulanmasından ve ilgili bölümlerinde personel tarafından anlaşılmasından doğrudan sorumludur.
 • Bilgi Güvenliği Politikası Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olan ya da çalışan herkes için anlaşılması zorunlu bir dokümandır.