CANLI YAYIN

 444 0 149

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Haydar Serdar Tuncer
Haydar Serdar Tuncer
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Kültür Merkezi Talatpaşa Bulv. No: 167 Cebeci
Telefon  :  0(312) 320 20 53
   :  0(312) 320 20 79
0(312) 320 35 22
Faks  :  0(312) 320 22 89
Organizasyon Şeması
Görevleri
  1. Bölge halkının müzik, kültürünü geliştirmek üzere Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve gerekli görülen başka müzik toplulukları oluşturmak, bu konularda kurslar açmak, bu topluluklarla konserler düzenlemek, gösteri ve törenlere katılmak,
  2. Bölgede yaşayan her yaştaki halka, okuma zevkini aşılamak, fikren ve ruhen gelişmelerini sağlamak üzere sabit ve gezici kitaplıklar kurmak.
  3. Bölgenin halk oyunlarını örf ve adetlerini araştırmak ve derlemek, bu yöreler halkından oluşan kent halkının ortak bir kültüre sahip olarak kaynaştırılmalarını sağlamak ve yörelere ait folklor ve araştırma ekipleri oluşturmak,
  4. Tiyatrolar kurmak, seçilecek tiyatro eserlerini sergileyerek, bu konudaki kurum kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak halka hizmet götürmek.
  5. Bölgede yaşayan yurttaşlara spor yapma olanağı hazırlamak, spor tesisleri, kurmak yönetmek ve işletmek.
  6. Belediye hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak, yurttaşlara bir beceri kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, belirlenen eğitim ve öğretim konuları için plan ve programlar yapmak, kurs seminer sempozyum, açık oturum, panel gibi toplantılar düzenlemek
Faaliyetleri

1- EĞİTİM FAALİYETLERİ
Eğitim ihtiyaçları Analizi ve eğitim programlarının hazırlanması, Mamak Belediyesinin eğitim stratejisi, eğitim işbirlikleri, eğitim etkinlikleri ile bunlara destek sağlayacak eğitim ve yayın materyallerini sistemli ve etkili bir biçimde gerçekleştirmektir. Ayrıca bilgi ve beceri eğitim ihtiyacını belirlemek, Çalışanların Performansını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ,Bölgede yaşayan her yaş grubu insanlara okuma sevgisini aşılamak, fikren ve ruhen gelişimlerine katkıda bulunmak,bu çerçevede bilgi evleri ve kütüphaneler açmak, Belediye hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, eğitim faaliyetleri samındadır. Bu çerçevede Konservatuar eğitimleri, Kurs eğitimleri ve Yaz Okulu Kursları vermekteyiz.

2- SOSYAL FAALİYETLER
Bölgenin halk oyunlarını örf ve adetlerini araştırmak ve derlemek, bu yöreler halkından oluşan kent halkının ortak bir kültüre sahip olarak kaynaştırılmalarını sağlamak ve yörelere ait folklor ve araştırma ekipleri oluşturmak, Bölgemizde çok sayıda fakir, yoksul ve kimsesiz insanlar bulunmaktadır. Bu nedenle Ramazan ve Kurban Bayramlarında bölgemizdeki yoksul halkımıza değişik vesilelerle gıda yardımı yapılmaktadır, Bölgemizde bulunan öğrencilere giyim yardımları yapılmakta ve bölge insanımıza bu konuda katkı sağlanmaktadır. Mamak Kültür Merkezi içerisinde açmış olduğumuz çeşitli kurslarla bölgemiz çocuklarının sosyalleşmesi sağlanmakta sokağın olumsuz etkilerinden koruyarak risk altındaki çocuklar topluma kazandırılmaktadır.

3-KÜLTÜR FAALİYETLERİ
Tiyatrolar kurmak, seçilecek tiyatro eserlerini sergileyerek, bu konudaki kurum kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak halka hizmet götürmek. Konserler Halkımıza ve öğrencilerimize yönelik konserler, şenlikler, festivaller, moral günleri ve müzik/şiir eğlence gün ve geceleri tertip edilerek ilçemizin kültürel açıdan açılımı sağlanmak, Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Mamak Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu, Hikmet Şimşek Tiyatro Salonu, 75.Yıl Anfi Açık Alan ve 75.Yıl Anfi Kapalı Salonumuz bölge halkının ve bölgemiz okullarının, dernek, vakıf, birlik ve ilçemizdeki kamu kuruluşlarının hizmetine sunmak, hazırlanan etkinliklerin bu salonlarımızda sahnelenmasini sağlamak, Kütüphane ve bilgi evleri açarak Kültürel ve Eğitime destek açısından bölge halkımıza ve öğrencilerimize kültürel yönden katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bölge halkının müzik, kültürünü geliştirmek üzere Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve gerekli görülen başka müzik toplulukları oluşturmak, bu konularda kurslar açmak, bu topluluklarla konserler düzenlemek, gösteri ve törenlere katılmak, Bölgede yaşayan vatandaşlara spor yapma olanağı hazırlamak, spor tesisleri, kurmak yine kültürel faaliyet alanlarımızdır